Harmonogram realizacji

 1. Rekrutacja nauczycieli i szkół, 07 styczeń – 11 luty  2013 r.
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji, 15 lutego 2013 r.
 3. Szkolenie nauczycieli, 23 – 24 lutego 2013 r.
 4. Tworzenie programu, praca grupowa, pierwsze spotkanie konsultacyjne, 23 – 24 marca 2013 r.
 5. Tworzenie programu, praca grupowa, drugie spotkanie konsultacyjne, 08 – 09  czerwca 2013 r.
 6. Tworzenie programu, praca indywidualna nauczycieli, marzec – czerwiec 2013 r.
 7. Redakcja programu i recenzja, lipiec – sierpień 2013 r.
 8. Skład, korekta i druk programu, sierpień 2013 r.
 9. Wdrażanie programu w szkołach, wrzesień 2013 – czerwiec 2014 r.
 10. Zamieszczenie programu na stronach internetowych, wrzesień 2013 r.
 11. Przygotowanie i zamieszczanie na stronach internetowych multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych, sierpień 2013 – sierpień 2014 r.
 12. Ewaluacja programu, czerwiec 2014 r.